Het Mantelwoningconcept is ontwikkeld vanuit een visie om mensen met een geestelijke- of lichamelijke beperking zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren in hun eigen leefomgeving. In ieder aspect staat de bewoner dan ook centraal.